پرسش هاو پاسخ های قرآنی

وپر
حتما بخوانید
سلام
بحث امروز ما آزادی است

بسم الله الرحمن الرحيم

ديدگاه قرآن دربارهء آزادى انسان چيست ؟
واژه ((آزادى )) به معناى قدرت انتخاب ، رهايى و. . . است . قرآن كريم در آيات مختلف به تناسب خود، برخى ازآزادى ها را بر مى شمارد و حدود و ضوابط آن ها را نيز بيان مي کند.
((آزادى )) خود داراى انواع و اقسامى است كه برخى از اقسام آن و آيات مربوط به آن عبارتند از:
الف ) آزادى انديشه كه ، زير بناى انتخاب صحيح هدف ، مسير و شيوه زندگى وشرط برخوردارى از هدايت الهى است .
قرآن كريم مى فرمايد: ((. . . كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الاْ َيَــتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُون َ; (بقره ، 219) . . . اين گونه ، خداوند آيات [خود را] براىشما روشن مى گرداند; باشد كه در [كار] دنيا و آخرت بينديشيد)). و در جايى ديگر براى انديشيدن برخى موضوعات و منابع را معرفى کرده است كه عبارتند از:
1. آفاق (سورهء ق ، آيات 6و7) 2. انفس (اسراء، 41) 3. تاريخ گذشتگان (طه ، 128) 4.دورى از تقليد كوركورانه و پرهيز از تعصب هاى غلط و جمود فكرى (بقره ، 170)
ب ) آزادى انتخاب دين ; قرآن كريم ، در راستاى تكريم انسان و احترام به اراده ، انديشه و شعور او، با نهى ونفىهرگونه تحميل عقيده و اجبار در امر انتخاب دين ، بر آزادى انسان در انتخاب و پذيرش دين و دعوت به آن به عنوان ابتدايى ترين حق انسانى تأكيد کرده است ; چنان كه مى فرمايد: ((لاَإِكْرَاهَ فِى الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَى ِّ. . . ; (بقره ، 256) دردين هيچ اجبارىنيست و راه از بيراهه به خوبى آشكار شده است. . . )). و نيز آيات 217، سوره بقره و. . .
ج ) آزادى سياسى ; قرآن كريم با به رسميت شناختن حق دخالت در نظام سياسى و برخوردارى از حق انتخاب و با نهى ازاستبداد و استعباد و لزوم دخالت مردم در تعيين سرنوشت امور خويش آزادى سياسى آنان را تأمين كرده است . چنان كه مى فرمايد: ((وَشَاوِرْهُمْ فِى الاْ ءَمْر)) (آل عمران ، 159) و نيز سوره ها و آيات (فتح ، 10; توبه ، 6و58 و. . . )
د) آزادى بيان ; که در قرآن كريم به عنوان يك سنت الهى و توصيه اولياى او در قالب وجوه مختلفى نشان داده شده است ، آيات امر به معروف مانند 104 و 110 و 114 آل عمران ; 71 توبه و. . . و آيات مربوط به وجوب ارشاد مانند: 4 و 5والعصر و. . . از اين قبيل اند.كسانى كه به هر طريق دنبال سوء استفاده بوده و جامعه را دچار اضطراب مى كنند، در حقيقت منافق اند وخدادرباره آنان مى فرمايد: ((و هنگامىكه به آنان گفته مىشود: در زمين فساد نكنيد مى گويند: ما فقط اصلاح كننده ايم !)) (بقره ،11)((آنان كسانى هستند كه هدايت را به گمراهى فروخته اند و [اين ] تجارت آن ها سودى ندارد)). (بقره ، 16); همچنين خدا به پيامبر(ص) دستور مى دهد با آنان جهاد كند: ((اى پيامبر! با كفار و منافقين پيكار كن و بر آنان سخت بگير كه جاى گاهشان جهنمو بد فرجامى است )). (تحريم ، 9)بهترين راه مبارزه عموم مردم با منافقان ، شناسايى و رسوا نمودن آنان است .
بسم الله الرحمن الرحيم

سلام بر مهدی

سلام بر شهيدان
از سايت انگليسی ديدن کنيد
saedshams.20m.com
سايت انگليسي من   
نویسنده : saeed shams ; ساعت ٧:٤٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٢/٢/۱
تگ ها :