سلام دوستان از اينکه برمن منت  گذاشته  برايم پيام گذاشتيد ممنونم علی رغم اينکه مدتی موفق نبودم  چيزی بنويسم حالا وقت آن رسيده  که يکی از مراکز قرآنی را برايتان معرفی کنم.

معرفي يکي ازمراکز قرآني <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

مرکز فرهنگ و معارف قرآن

تأسيس: سال 1366

انگيزه اوليه: سروسامان دادن به دست نوشته هاى حضرت آيت الله هاشمى رفسنجانى ، كه در زندان رژيم شاه دربارهء قرآن به رشته تحرير در آورده بود،

گروه های پژوهشي. :

۱. كتابخانه تخصصى ، داراى سى هزار عنوان كتاب شامل350 دوره تفسير كامل قرآن ; ۷۰۰ دوره تفسير بخشى از قرآن ; 300جلد ترجمه به 60 زبان و بيش از 300 جلد پايان نامه قرآنى است

۲. تفسير راهنماتفسير و موضوع نگارى قرآن بر اساس يادداشت هاى آيت الله هاشمى رفسنجانى در 20 جلد كه تاکنون بيشتر مجلدات آن به چاپ رسيده است  .

۳. كليد قرآن, تدوين معجم موضوعى جامع قرآن در جهت تكميل نوشته هاى آقاى هاشمى رفسنجانى در موضوع هاىگوناگون با 2000 عنوان اصلى و بيش از 20 هزار عنوان فرعى .اين گروه در صدد تدوين مجموعه اى الفبايى ـ موضوعى است كه جامع همهء اطلاعات قرآنى و يك كتاب مرجع بى نظيردربارهء معارف آيات الهى خواهد بود

۴. دايرةالمعارف موضوعات و مفاهيم قرآن تلاش شده كه اين دايرةالمعارف ، شامل همهء اطلاعات مفاهيم قرآنى با روشى نو باشد.

۵. فرهنگ نامه ، كارآن  تنظيم و تدوين فرهنگ هاى موضوعى و تخصصى از اطلاعات كتاب هاى قرآنى و تفسيرى است و با شناسايى و طبقه بندى و موضوع نگارى منابع قرآنى ، نخستين كار پژوهشى خود را با عنوان ((فرهنگ موضوعىتفاسير)) در چهار جلد به اهل تحقيق تقديم كرده است.

۶ . نمايه, نمايه سازى از واژه هاى قرآنى و اطلاعات جمع آورى شده در مركز فرهنگ و معارف قرآن براى نظام مندى اطلاعات.

۷. بانك اطلاعات ,اين گروه ، با تهيه و ارائه برنامه هاى نرم افزارى توانسته است فعاليت هايى را در ترجمه قرآن ، تبيان دو و ترجمه انگليسىقرآن ، تبيان انگليسى ـ واژه شناسى قرآن ـ مفردات راغب  و فرهنگ موضوعى قرآن ، تبيان 3 , فرهنگ موضوعى تفاسير،صراط و. . . را به انجام رساند.

۸. پژوهش هاى نوآمد قرآني؛ موضوع ، شكل ، روش پژوهش ، نتيجه و قالب عرضهء آن در اين گروه ابتكارى است كه در مرداد 1376 تأسيس شده و چهارمحور را مورد مطالعه قرار داده است :1. پژوهش در موضوع هاى نوپيدا و مورد نياز جامعه ;2. بررسى كتاب ها و تأليف هاى پژوهش گران قرآنى و تكميل آنها براى انتشار;3. ترجمه آثار جديد;4. پاسخ به پرسش هاى قرآنى,شامل: پاسخ دهي کتبی  كه اين واحد به پرسش هاى قرآنى تمامى هموطنان پاسخ كتبى مى دهد;به طورى كه برگه هاى پرسش نامه پست جواب قبول (رايگان ) را در اختيار پرسشگران در اكثر شهرها قرار داده ، و اين كارادامه دارد كه پس از ارسال پرسش از طرف پرسشگر، پاسخ آنها را به آدرس پرسشگر مى فرستد

صندوق پستي آن مرکز:3775قم

پاسخ تلفني:    7740804-0251.

:پست الکترونيکquran@maarefquran.com        

ازاين سايت هم ديدن کنيم

/ 0 نظر / 12 بازدید