دوري از خدا بزرگترين ضرر موسيقي مخرب
مسلم است كه اساس سعادت‌ها ياد خداست ، هر قدر توجه به خدا در اجتماعات بيشتر باشد ، مردم به سعادت واقعي نزديكتر مي‌شوند و از انحرافات و طغيان‌ها دورتر و هر قدر توجه به پروردگار كم شود به همان نسبت مردم از سعادت دور و به درندگي و وحشيگري نزديكتر مي‌گردند .
از اين صفحه قرآنی هم ديدن کنيد

/ 1 نظر / 3 بازدید
safa

منظور از موسيقی مخرب چيست؟ من شنيدم موسيقی غذای روح بشره!