...ادامه جاذبه قرآن

ماجرای گوش دادن سران قريش به قرائت قرآن پيامبر<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

ابوسفيان ،ابو جهل وابن عمرو  بي خبر از يکديگر شبانه از خانه خارج و به قصد شنيدن قرآن پيامبر هر کدام در جايي از اطراف خانه حضرت _که مشغول نماز بود_ مخفي شدند به گونه ای که هيچ کدام از محل اختفای ديگری آگاهی نداشت شب را تا صبح بيتوته کردند و به نغمه تلاوت قرآن پيامبر گوش دادند بعد از طلوع فجر متفرق شدند و به سوی خانه شان بازگشتند و در راه به يکديگر رسيدند وهمديگر را سرزنش کردند و به هم گفتند ديگر به آن مکان باز نگرديد چرا که برخی از بي خردان قومتان شما را ببينند پيش خود درموردتان تصوراتي مي کنند پس منصرف شدند تا شب بعد شب دوم همين عمال را تکرار کردند و دوباره فردای آنروز که دوباره به هم رسيدند شروع کردند به سرزنش يکديگر و همان سخنان تکراری روز گذشته را مطرح کردند شب سوم دوباره همان عمل را تکرار کردند فردای آنروز وقتي به هم رسيدند به يکديگر گفتند از هم دور نمي شويم تا اينکه عهد ببنديم که هرگز به آنجا باز نگرديم عهد بستند و متفرق شدند اين قضيه نشان ميدهد که قرآن در سامعه9 آنان تاچه حد جاذبه داشته که با شيفتگي و دلدادگي تا صبح به آن گوش مي کردند و غرق لذت مي شدند.

                                                                       

                                 

راديو قرآن            

قرآنی                 

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید