/ 1 نظر / 2 بازدید
seyyedmeysam

کارت قابل تقديره. واقعا خوشحالم که يک نفر ديگر هم هست که به قرآن نگاهی بياندازد. سعی کن مطالبی بنويسی که به درد روز بخورد