/ 1 نظر / 5 بازدید
علی

من معتقدم تمام اتفاق‌های پيش آمده و یا اینکه خواهد افتاد در کتاب قرآن به نحوی اشاره شده است و در یکی از آیات مربوطه هم آمده (تنها کتابی که می تواند مرده را زنده کند همین قرآن است ) و انسان می تواند با کمک این قرآن از بهشتی که بیرون رانده شده است این زمین را به بهشت تبدیل کند و آن زمان است که خداوند به احسن الخالقین خودش نزد فرشتگان اذعان خواهد کرد . لذا باید از آیاتی که کاربرد دنیوی دارند استفاده کرد و نسبت به پیشبرد زندگی اقدام کرد به همین خاطر بنده تقاضا دارم آیاتی که توصیه های کاربردی در حال حاضر را دارند و شما از آن اطلاع دارید اعلام بفرمائید در آن صورت بنده هم تعدادی از آیات مورد نظر را معرفی خواهم کرد به امید عمل کردن به آیات قرآن در تمام شئون زندگی (این قرآن عبث نازل نشده است )