هدف از آفرينش انسان چه بوده است ؟ چه سودى براى خداوند دارد؟<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

در آغاز ياد آور می شوم :

  1. خداى تعالى فياض به تمام معنا است ; و باران رحمت او بر سر بندگان ، هميشه مى بارد و مانعى هم براى آن نمى توان تصور كرد،پس بايد خلق كند، چون لازمهء ذات او خلاقيت و فياض بودن است.
  2. اينكه آيا خدا در آفرينش ذى نفع است يا نه ؟ در پاسخ بايد گفت : منفعت و سود به خلق برمى گردد نه به خالق ، يعنى خدا ذى نفع نيست ، يا به عبارتى ، ناقص نيست كه با اين كاربه كمال برسد، بلكه سود به مخلوق برمى گردد.

من نكردم خلق تا سودى كنم     بلكه تا بر بندگان جودى كنم.

به ديگر سخن : آفرينش نوعى احسان و فيض است از جانب خدا نسبت به مخلوقات ; و چنين آفرينشى حُسن ذاتى دارد. وقيام به انجام فعلى كه ذاتاً پسنديده است ; جز اينكه خود فعل زيبا باشد، به چيز ديگرى نياز ندارد. بنابراين اگر كسى سؤال كند، چرا خالق منّان دست به چنين كار پسنديدهء بالذات زده است ؟ در پاسخ بايد گفت : خداوند كه فياض على الاطلاق است ،با توجه به اينكه مى توانست موجودى را خلق كرده و به كمال برساند، اگر چنين نمى كرد، جاى پرسش داشت كه : چراخداوند متعال با اينكه مى توانست موجودى را خلق كرده و به كمال برساند، اين كار پسنديده را انجام نداده است.

هدف از آفرينش در خودِ آفرينش نهفته است . هر چيز با بودنِ خودش به هدفمند بودنش گواهىمى دهد. {قطره اى كز جويبارى مى رود     از پى انجام كارى مى رود}

هر پديده ، سرودِ زيباى آفرينش را زمزمه مى كند كه آن رسيدن به كمال است . رسيدنِ به كمال ، در ذرّه ذرّه ذرّاتِ وجودنهفته است . همهء اجزاى وجود، سرود يكنواختى را زمزمه مى كنند; رسيدن به كمال . شايد بپرسيد كمال چيست ؟ كمال همان نقطهء مطلوبى است كه جهان آفرينش و نيز انسان به سوى آن در حركت است ;((إنّا للّه و إنّا إليهِ ر اجِعون ; ما از خدا هستيم [از سوى او آمده ايم : نقطهء اوّل ] و به سوى او در حركت هستيم . )) [كمال مطلوب ]اين فقط زمزمهء وجودِ انسانِ نيست ; بلكه هرچيزى آن را زمزمه مى كند.

آيا دانستن ،فهميدن و رسيدن به دانايى ، خود نوعى كمال جويى و كمال طلبى نيست ؟ اين پرسش ،   زبانِ حال همهء آفرينش است .((إن مِن شى ء إلاّ يسبّح بحمده و لــكِن لاتفقهون تسبيحَهُم ;(اسراء، 44) هيچ موجودى نيست ; جز آنكه او را تسبيح مى كند; اماشما تسبيح آنها را در نمى يابيد. )) اين رسيدن به كمال ، در مورد انسان آهنگ ديگرى به خود مى گيرد; زيرا رسيدن به كمال درانسان ، همراهِ آگاهى و اختيار است . انسان با آگاهى هايى كه خداوند در اختيار او گذاشته و با اختيارى كه به او داده، از اوخواسته تا در راه تكامل پا گذارد. مى پرسيد چگونه ؟ همهء عبادت ها و احكام و تكاليف دينى براى رسيدن به اين كمال است . خداوند متعال مى فرمايد: ((و ما خلقتُ الجِنّ و الاإنس إلاّ لِيَعبدون ;(اسراء، 44) من جنّ و انس را جز براى پرستش نيافريدم . )) انجام دادنِ تكاليفِ دينى زمينهء رسيدن به كمال و نزديكى به خداوند را در انسان فراهم مى كند.

حاصل آنكه براى آفرينش انسان دو هدف مى توان در نظر گرفت : الف ) هدف نزديك ، عبادت و پرستش ; ب ) هدف ِبعدى ، رسيدن به تكامل . همانطور كه شما ازمطالعه مطالب اين وبلاگ  دو هدف را دنبال مى كنيد : 1. هدف نزديك (خواندن وبلاگ ) 2.هدفِ بالاتر (رسيدن به پاسخِ پرسش ها و آگاهى پيدا كردن از معارفِ قرآنى)

از اين سايت هم ديدن کنيد

/ 2 نظر / 2 بازدید
حسين

سلام دوست عزيز حتما لازمه که مابرای کار خدا دليل بياريم؟ زمان زمان دليل نيست. زمان زمان عاشقيه. او من وشما رو دوست داره.وبه ما عشق مي ورزه.

ashna

سلام ماه رمضون هم اومد. بیایید تو همین اولین روز روزه داری باهم یه قرار بزاریم.قرار بزاریم که همه ی وبلاگ نویسا همه ی وبلاگ خونا هر روز سر سفره ی افطار این دعا را بخوانیم : ریدم به قبر بابای سید علی خامنه ای اگه مثلا ۱۰۰۰۰ نفر هر شب موقع افطار این دعا را بخوانند اون هم بمدت ۳۰ شب ميدونيد آخر ماه رمضون چقدر میشه؟ دنيا رو گه ور ميداره !!! التماس دعا