در انتظار ظهور

پروردگارا!
آن سفر کرده که صد غافله عشق همره اوست
هرکجا هست خدايا به سلامت دارش


يابن الحسن!
بيا بيا که سوختم زهجر روی ماه تو
تمام عمر دوختم دو چشم خود به راه تو
حضرت مهدى عليه السلام از ديدگاه شيعه
اعتقاد به امامت از پايه هاى اساسى مذهب تشيع


اعتقاد به امامت امامان دوازده گانه از خاندان رسالت (ع ) از پايه هاى اساسى مذهب ما شمرده مى شود و بدين سبب است كه مذهب ما به نام ((مذهب امامى )) و ((مذهب تشيع )) و ((مذهب اهل بيت )) خوانده مى شود و ما پيروان اين عقيده را ((امامى )) و ((شيعه )) پيرو اهلبيت مى نامند.
به اعتقاد ما نخستين امام معصوم امير مؤ منان على بن ابيطالب (ع ) و آخرين آنان حضرت مهدى (ع ) امام منتظر محمد بن حسن عسكرى (ع ) مى باشد كه در سال 255 هجرى در سامرا، ديده به جهان گشود آنگاه خداوند عمر او را طولانى گردانيده و وى را از ديده ها پنهان نگاه داشت تا روزى كه وعده خود را قطعى نموده و آن بزرگوار را ظاهر گرداند و بوسيله او آئين اسلام را به تمام اديان پيروز و غالب و جهان را پر از عدل و داد سازد.( برگرفته از كتاب : عصر ظهور).

از پايگاههای مهدويت ديدن کنيداجلاس مهدی
http://www.ejlasmahdi.com
پایگاههای مفید قابل استفاده
http://www.balagh.net/persian/pro_ahl/15/14.htm
http ://www.balagh.net/persian/pro_ahl/16/imam-mahdi/index.htm
http://www.balagh.net/persian/pro_ahl/02/14/index.htm
http://www.almahdi.co.uk
http://www.shia.org/mehdi.html
http://www.al-islam.org/mahdi/nontl/Toc.htm
http://www.albadri.com/rodod/shob/shob4/shob4.htm
http://www.shareh.com/ahlul_bayt/14/index.htm
http://www.jamkaran.info/
http://www.montazar.net/
http://www.al-mahdi.org/
http://zohoor.net/
http://www.al-islam.org/mahdi/nontl/
http://www.alhujat.com/
http://almahdi.mybravenet.com/
http://al-islam1.org/kaaba14/15.htm
http://www.imammahdi.net/
http://www.almuntazar.com/artic.htm
http://www.islam4u.com/qesas/emammahdi/emammahdi.htm
http://www.14masom.com/14masom/14/main.html
http://www.montazar.net/homef.htm
http://www.almuntazar.com/book.htm
http://www.imammehdi.org/

/ 0 نظر / 3 بازدید